Журнал Office Life viết về hoạt động của EcoTechnoPark

Trên tạp chí Office Life đã đăng bài báo của SkyWay nói về EcoTechnoPark. Các chuyên gia của công ty đã chia sẻ không chỉ về khu thử nghiệm, mà cả về những con người đang làm việc tại đó.    

Tại EcoTechnoPark có những chuyên viên đang làm việc thường xuyên. Họ theo dõi các thử nghiệm trên giá và ngoài trời, giúp hoàn thiện hoạt động của vận tải đường dây và tạo ra các điều kiện cho việc chứng nhận.


Vì vận tải đường dây được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, nên tại EcoTechnoPark có nhiều chuyên viên IT làm việc. Họ dạy cho các modul vận tải nhận diện các chướng ngại vật trên đường và phản ứng phù hợp với chúng. Các dữ liệu được các chuyên viên IT ở EcoTechnoPark thu thập, sẽ được xử lý tại chỗ hoặc chuyển cho các chuyên gia tại Minsk.

Chính EcoTechnoPark cho phép dự án duy trì được sự độc đáo của mình trên thị trường vận tải:

«Điều khác biểu của Công ty «Unitsky String Technologies» so với những nơi khác, đó là sự chung sống hòa hợp với thiên nhiên, bất chấp nhịp điệu cuộc sống trong thế giới hiện tại».

Nhận xét của bạn