Ai đang tiến hành chuẩn bị dự án tuyến đường SkyWay tại Việt Nam?

Thưa quý nhà đầu tư và đối tác, chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng, hiện nay chúng tôi chỉ hợp tác với một công ty Thinh Phat Group để chuẩn bị dự án xây dựng tổ hợp công trình và tuyến đường vận tải theo công nghệ SkyWay tới chùa Lôi Âm. Việc hợp tác đã được bắt đầu từ 8.8.2019.

Về dự án này, hiện nay đang diễn ra các nghiên cứu chuẩn bị và hoạt động liên quan tới kế hoạch kinh doanh. Về các điều kiện cấp vốn cho dự án vận tải sẽ được thông báo riêng sau khi làm rõ xong chi phí cần thiết.

Ngày 25.11.2020 chúng tôi đã thống nhất với công ty Thinh Phat Group về các hoạt động tiếp theo để đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị và thực hiện dự án này.

Chỉ công ty Thinh Phat Group và Sky World Community có quyền thông báo thông tin đúng đắn. Việc phát tán trên bất kỳ nguồn thông tin SMM (tiếp thị truyền thông xã hội) về dự án này tới người khác, mà chưa được cho phép hay không dẫn link tới nguồn gốc – là hành vi bị nghiêm cấm.

Thông tin chính thức về việc phát triển dự án tuyến đường tới chùa Lôi Âm, các bạn hãy tìm trên trang web này.

Nhận xét của bạn