Ảnh chụp từ trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah

Xin mời các bạn đón xem các ảnh chụp từ trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah. Hiện tại ở đây đang tiếp tục việc xây dựng hệ thống vận tải đường dây và tiến hành thử nghiệm unicar nhiệt đới. Tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.» Anatoli Unitsky kiểm soát tiến trình làm việc tại đây.

Nhận xét của bạn