«Bộ não» của vận tải đường dây được cấu tạo thế nào?

Việc phát triển mạng lưới neuron thích ứng dành cho vận tải đường dây đã được hoàn thành. Xin nhắc rằng, việc di chuyển của thành phần di chuyển SkyWay được điều khiển bởi một hệ thống trí tuệ nhân tạo, nó cho phép thực hiện hoạt động vận tải một cách an toàn và tự động.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo với hàng chục cảm biến có thể chẩn đoán hoạt động của các thiết bị bên trong hệ thống vận tải và phản ứng trước những chướng ngại khi di chuyển trên tuyến đường.

Về các nguyên tắc hoạt động của hệ thống trí tuệ nhân tạo SkyWay, các chuyên gia của Công ty «Insydev», công ty-đối tác của dự án, đã kể tới trong video mới đây.

Nhận xét của bạn