Bộ trưởng giao thông Mông Cổ tại EcoTechnoPark

Trung tâm thử nghiệm các công nghệ đường dây «EcoTechnoPark» đã đón chuyến thăm của đoàn đại biểu từ Mông Cổ, dẫn đầu là Bộ trưởng Bộ phát triển đường bộ và giao thông quốc gia, ông Byambasuren Enkh-Amgalan. Các vị khách được tháp tùng bởi các phóng viên, đại diện cơ quan chuyên ngành và các nhân viên ngoại giao Mông Cổ và Cộng hòa Belarus. Tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.» ông Anatoli Unitsky, đã thuyết trình về công nghệ SkyWay tại EcoTechnoPark.

Tại EcoTechnoPark, các thành viên của đoàn công tác đã có thể trải nghiệm thực tế hoạt động vận tải đường dây. Đặc biệt dành cho các vị khách, việc thử nghiệm thành phần di chuyển trên một trong số các tuyến đường đã được dừng lại để bất kỳ ai mong muốn cũng có thể đi thử trên vận tải SkyWay.

Các thành viên của đoàn công tác cũng đã tưới thăm bảo tàng SkyWay và nông trại Unitsky, nơi đôi bên thảo luận về các triển vọng hợp tác trong lĩnh vực vận tải. Thuộc thành phần ban lãnh đạo SkyWay tham gia cuộc gặp cũng có bà Nadezhda Kosareva, tổng giám đốc Công ty «Unitsky String Technologies Co.».

Kết quả đàm phán là tài liệu được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ phát triển đường bộ và vận tải Mông Cổ, ông Byambasuren Enkh-Amgalan, và tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.» ông Anatoli Unitsky.

Comments1

Nhận xét của bạn