Các ban thiết kế SkyWay: 2 năm tại trụ sở mới

Khoảng 2 năm trước, vào tháng 10/2017, tài sản của SkyWay được bổ sung thêm tòa nhà văn phòng 4 tầng tại Traktarny zavod, tp. Minsk. Tòa nhà này đã trở thành nơi đóng quân của các chuyên viên thiết kế, kỹ sư — tất cả những ai tham gia phát triển các hệ thống vận tải đường dây.

Trong 2 năm qua, công ty-nhà phát triển SkyWay đã tạo ra nhiều thứ: các mẫu công nghiệp mới đối với thành phần di chuyển và hệ thống điều khiển tự động, xây dựng các tổ hợp vận tải tại EcoTechnoPark, thiết kế hàng loạt công trình hạ tầng cho UAE. Đội ngũ nhân sự của công ty đã tăng lên 2,5 lần. Hiện nay, số người tham gia vào phát triển các công nghệ đường dây đang là hơn 1000 người.

Chúng tôi xin mời các bạn tham quan không gian làm việc của đội ngũ các chuyên viên, những người đang dốc sức tạo ra các công nghệ vận tải của tương lai.

Nhận xét của bạn