Các câu hỏi về Stoken của Skyway

Các câu hỏi và trả lời về chương trình “Tái đầu tư và mua lại”
Chúng tôi trả lời những câu hỏi thường gặp nhất về token SkyWay và việc bán cổ phần

Để tránh rắc rối và giúp các nhà đầu tư hiểu các điều kiện của chương trình “Tái đầu tư và mua lại”, chúng tôi lập cho các bạn những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về vấn đề này.

1. Làm sao tôi biết mình có thể tham gia vào chương trình hay không?

Bạn có thể biết thông qua email hoặc thông báo tự động trong Văn phòng cá nhân.

2. Số tiền tôi có thể nhận nếu tham gia vào chương trình trao đổi?

Sẽ có thể nhận tiền trong trường hợp bạn là một trong 5000 nhà đầu tư đầu tiên. Khi đó bạn có thể nhận số tiền tới 1000 USD. Nhưng đó chỉ là thu nhập nhất thời – những ai trong khuôn khổ chương trình đổi cổ phần lấy token, cho vào danh mục tài sản đầu tư của mình, trong tương lai có thể nhận lợi nhuận nhiều hơn đáng kể. Có thể bán token sau khi công ty thực hiện ICO – khi đó nó được đưa ra thị trường tự do.

3. Nếu số cổ phần đầu tư của tôi ít hơn yêu cầu của chương trình đổi?

Ví dụ, 80 000, chứ không phải 100 000? Bạn có thể chọn số lượng ấy và hệ thống sẽ tiếp nhận. Các gói cổ phần thấp hơn 100 000 sẽ được đổi theo tỷ giá chung cho tất cả mọi người tham gia chương trình. Như vậy, bạn sẽ nhận 800 USD cho 80 000 cổ phần hay 1600 token SkyWay.

4. Nếu tôi có số cổ phần nhiều hơn 100 000? Ví dụ, 200 000 cổ phần?

Bạn có thể lựa chọn gói ấy để tham gia vào chương trình, còn hệ thống sẽ chia nó thành 2 phần và đánh số chúng. Một phần có 100 000 cổ phần sẽ được đổi tương ứng theo các điều kiện của chương trình, phần còn lại được giữ lại cho bạn dưới dạng cổ phần đầu tư.

5. Tôi có ít hơn 100 000 cổ phần, tôi muốn đổi một nửa sang token, một nửa sang tiền mặt. Có thể làm thế không?

Không, không thể làm thế. Những người tham gia chương trình có thể lựa chọn chỉ một trong các phương án được đề xuất trong Văn phòng cá nhân. Chúng tôi chọn cách này để tăng tốc độ xử lý yêu cầu và tránh tình trạng quá tải hệ thống vì số lượng lớn các giao dịch nhỏ.

6. Tôi đã đổi cổ phần đầu tư sang tiền mặt, còn giờ tôi nghĩ lại, không muốn nữa. Tôi phải làm gì?

Theo các điều kiện của chương trình mà đã được đồng ý bởi mỗi người sử dụng tham gia, không đảo ngược được quyết định đã đưa ra.

7. Tại sao tôi không có trong danh sách 50 000 người tham gia đầu tiên? Đối tác của tôi đầu tư muộn hơn tôi, nhưng người ấy được tham gia vào chương trình, còn tôi thì không. Tại sao?

Có lẽ là đối tác của bạn đã đầu tư sớm hơn bạn ở một trong các quỹ (SWC, SWIG).

8. Khi nào các nhà đầu tư từ quỹ SWIG và SWC có thể tham gia vào chương trình?

Điều này sẽ có trong thời gian sắp tới, ngay khi các chuyên gia hoàn tất việc chuẩn bị chức năng này.

Chúng tôi cố gắng làm mọi thứ để giúp các bạn được thuận tiện và đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư của bạn!

Chú ý rằng vướng mắc trong việc hoàn thiện sẽ không ảnh hưởng đến thời gian chương tình hiệu lực đối với các nhà đầu tư vào quỹ: nó sẽ được kéo dài đúng 1 tháng từ lúc mọi chức năng được hoàn thiện.

9. Cần làm gì nếu tôi không ở trong số những nhà đầu tư đầu tiên, nhưng tôi muốn mua token?

Có thể mua chúng trên sàn ico.rsw-systems.com, khi các token SkyWay được cung cấp để bán ra.

10. Tôi đã đồng ý với các điều kiện hợp đồng trong văn phòng cá nhân, có thể đọc lại nó ở đâu?

Hợp đồng có thể được tải trong mục Chronicle.

Nhận xét của bạn