Các công cụ số hóa mới trong sản xuất SkyWay

Phòng PLM thuộc Công ty «“Unitsky String Technologies Co.», phụ trách quản lý vòng đời sản phẩm, đã tổ chức và tiến hành cuộc gặp gỡ các chuyên gia từ Dassault Systèmes và IGA Technologies với lãnh đạo các ban thiết kế «Các tính toán kỹ thuật» và «Các tính toán cho các kết cấu xây dựng». Họ đã thảo luận các vấn đề ứng dụng vào hoạt động của công ty đối với gói sản phẩm Abaqus Unified FEA từ nhà phát triển Dassault Systèmes.

Các chuyên viên kỹ thuật SkyWay thường phải sử dụng các công cụ từ những nhà cung cấp khác nhau để mô hình hóa các phần của sản phẩm được thiết kế. Trên thực tế, điều đó làm giảm hiệu suất và gia tăng các chi phí. Vì thế, trong Công ty «Unitsky String Technologies Co.» quan tâm tới sự phát triển nền tảng 3Dexperience nhờ gói các sản phẩm Abaqus Unified FEA. Đó là bộ phần mềm giúp tăng tốc quá trình đánh giá các đặc điểm hoạt động, tính tin cậy và an toàn của các vật liệu trước khi sản xuất các bản mẫu thực. 

Với gói các sản phẩm Abaqus Unified FEA, các chuyên viên của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» sẽ có thể sử dụng những giải pháp phức hợp đối với nhiều tính toán kỹ thuật: toàn tải của các phương tiện vận tải SkyWay, các rung chấn động học, các hệ thống đa modul, các hậu quả va chạm, tai nạn, tiến hành phân tích thống kê phi tuyến tính, cũng như xác định các mối liên hệ – về nhiệt và về âm học-cấu trúc.

Phòng PLM cũng đã tiến hành một số cuộc gặp giữa các đại diện của IGA Technologies và các chuyên gia về vi khí hậu từ bộ phận thành phần di chuyển và ban thiết kế «Tổ hợp vận tải đô thị», tại đó họ đã thảo luận các vấn đề về đảm bảo tiện nghi cho hành khách trong các phương tiện vận tải. Các chuyên viên từ Công ty «Unitsky String Technologies Co.» đã được thấy, có thể tiến hành chu trình tính toán về mô hình hóa chuyển động của các luồng khí trong khoang hành khách trên cơ sở nền tảng như thế nào. Trong tương lai, điều đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho các thử nghiệm thực tế.

Nhận xét của bạn