Các công nghệ BIM cho SkyWay: cách tiếp cận mới đối với xây dựng và thiết kế

Đội ngũ thông tin SkyWay đã đăng tải video về hoạt động của phòng Các công nghệ BIM tại Công ty «Unitsky String Technologies Co.». Các chuyên viên của phòng này đang sử dụng cách tiếp cận hiện đại đối với việc xây dựng trên cơ sở mô hình thông tin tòa nhà (building information modeling – BIM).

BIM cho phép tạo các model 3 chiều của tòa nhà, trong đó mỗi thành phần chứa thông tin bổ sung, ví dụ bản vẽ của thành phần ấy. Những model ấy giúp giảm thời gian thành lập các bản vẽ, và tăng thời gian dành cho nghiên cứu hoàn thiện chi tiết các giải pháp kỹ thuật cụ thể.

Trong video mới, trưởng phòng Các công nghệ BIM, Alexander Dmitriev đã chia sẻ về việc, cách tiếp cận số hóa với xây dựng giúp phát triển dự án SkyWay như thế nào.

Nhận xét của bạn