Các cuộc gặp gỡ với các đối tác SKY WAY CAPITAL năm 2019 đã diễn ra như thế nào?

Vào tháng 11-12 năm 2019 các chủ nhiệm khu vực SKY WAY CAPITAL đã tổ chức những cuộc gặp gỡ với các đối tác của dự án.

Trong 2 tháng, đã diễn ra 24 hội thảo offline và 16 hội thảo online tại 4 châu lục. Hơn 1000 người đã tham gia vào các cuộc gặp khu vực, tại Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, cũng như tại Bắc Mỹ.

Các thành viên tham gia các hội thảo đã được biết về các tin tức mới nhất của dự án, chiến lược và các kế hoạch của công ty trong năm 2020. Tổng kết các cuộc gặp gỡ này là lễ hội giáng sinh tại Talinn, tại đó các nhà đầu tư và đối tác từ Estonia, Latvia, Litva và Bỉ đã cùng kỷ niệm hết năm.

Nhận xét của bạn