Các điều kiện chi tiết của hệ thống phiếu khuyến mại mới

Từ ngày 12.04 sẽ bắt đầu hoạt động hệ thống phiếu khuyến mại mới, nhờ đó có thể nhận được các phiếu khuyến mại và có thêm nhiều cổ phần cho các khoản đầu tư, hay tặng món quà có ích cho bạn bè.

Để hoạt động với hệ thống mới được diễn ra suôn sẻ, và bạn có thể sử dụng hiệu quả các phiếu khuyến mại, xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện hoạt động chi tiết.

Các loại phiếu khuyến mại

Theo hệ thống mới, có thể nhận được 3 loại phiếu khuyến mại:

‒ Phiếu khuyến mại 1,1X giúp gia tăng số lượng cổ phần cho khoản đầu tư lên 10%.

‒ Phiếu khuyến mại 1,5X giúp gia tăng số lượng cổ phần cho khoản đầu tư lên 50%.

‒ Phiếu khuyến mại 2X giúp gia tăng số cổ phần cho khoản đầu tư lên 100%.

Cách nhận phiếu khuyến mại?

Từ ngày 12.04, bạn có thể nhận các phiếu khuyến mại theo các cách sau:

1. Phiếu khuyến mại nhờ đầu tư cá nhân

Để nhận được phiếu khuyến mại cho đầu tư cá nhân, bạn cần đăng ký gói đề xuất trong văn phòng cá nhân với ký hiệu «1,5X» hoặc «2X». Tùy theo số tiền đầu tư, số lượng và mức tăng cổ phần của các phiếu khuyến mại nhận được sẽ thay đổi:

‒ từ 200$ — 1 phiếu khuyến mại (1,5Х)

‒ từ 1 000$ — 1 phiếu khuyến mại (2Х)

‒ từ 5 000$ — 2 phiếu khuyến mại (2Х, 1,5Х)

‒ từ 25 000$ — 3 phiếu khuyến mại (2Х, 2Х, 1,5Х)

‒ từ 50 000$ — 3 phiếu khuyến mại (2Х, 2Х, 2Х)

Lưu ý rằng, bạn sẽ chỉ nhận được phiếu khuyến mại sau khi thanh toán toàn bộ gói đầu tư trả ngay hay thanh toán xong lượt cuối cùng cho gói trả góp.

2. Phiếu khuyến mại nhờ khối lượng đầu tư trong cấu trúc

Để nhận được các phiếu khuyến mại cho khối lượng đầu tư trong cấu trúc đối tác, tổng số đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 của tháng hiện tại phải đạt 1 trong những mức sau:

‒ từ 1 000$ — 1 phiếu khuyến mại (1,5Х)

‒ từ 3 000$ — 2 phiếu khuyến mại (2Х, 1,5Х)

‒ từ 5 000$ — 2 phiếu khuyến mại (2Х, 2Х)

‒ từ 25 000$ — 3 phiếu khuyến mại (2Х, 2Х, 1,5Х)

‒ từ 50 000$ — 3 phiếu khuyến mại (2Х, 2Х, 2Х)

Bạn sẽ nhận được các phiếu khuyến mại ngay sau khi khối lượng đầu tư thu hút được trong chuỗi cấp 1 trong tháng, đạt một trong các mức nêu trên. Ví dụ, nếu từ ngày 1 tới ngày 5 của tháng mới, bạn nâng được khối lượng đầu tư thu hút lên 1000$, bạn sẽ ngay lập tức nhận 1 phiếu khuyến mại 1,5X. Và nếu tiếp theo, tới ngày 10, khối lượng tăng lên 3000 $, bạn cũng sẽ nhận được các phiếu khuyến mại, nhưng với số lượng nhiều hơn: 2X và 1,5X. Tổng cộng trong 1 tháng có thể nhận được tối đa 11 phiếu khuyến mại.

3. Phiếu khuyến mại được tặng

Có thể nhận quà tặng phiếu khuyến mại bằng vài cách:

‒ Bạn bè của bạn có thể tặng cho bạn các phiếu khuyến mại 2Х và 1,5Х. Các phiếu này sẽ không thể tặng người khác nữa hay trả lại.

‒ Mỗi người khi đăng ký văn phòng cá nhân từ ngày 12.04.2021 sẽ nhận được 1 phiếu 1,1X, có thể dùng phiếu này với số lần không giới hạn, cho bất kỳ đề xuất đầu tư nào, trong vòng 7 ngày kể từ khi đăng ký. Các phiếu này có hiệu lực thay cho chương trình trước đây, khi mỗi người dùng mới trong văn phòng cá nhân tự động nhận được +10% cổ phần cho bất kỳ khoản đầu tư nào trong vòng 7 ngày. Phiếu khuyến mại cho việc đăng ký cũng không được tặng cho người khác.

Cách sử dụng các phiếu khuyến mại

Bạn có thể sử dụng các phiếu khuyến mại trên trang chính của văn phòng cá nhân, và trong mục «Các phiếu khuyến mại của tôi» bằng 2 cách:

1. Thực hiện đầu tư

Các phiếu khuyến mại có thể được dùng để đăng ký đầu tư và nhận nhiều cổ phần hơn. Trong trường hợp này, khi đăng ký đầu tư, số cổ phần sẽ tự động tăng tương ứng với phiếu khuyến mại được sử dụng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng phiếu 2X cho đầu tư trả ngay 1000 $, chiết khấu 33, thì thay vì nhận 33 000 cổ phần, bạn sẽ nhận được 66 000 cổ phần.

Lưu ý rằng, đối với các phiếu khuyến mại 2X và 1,5X, có các điều kiện sử dụng như sau:

‒ Các phiếu khuyến mại 2X chỉ được áp dụng cho các đề xuất từ 1000$.

‒ Các phiếu khuyến mại 1,5X chỉ được áp dụng cho các đề xuất từ 500$.

2. Tặng phiếu khuyến mại cho bạn bè

Có thể tặng phiếu khuyến mại cho bất kỳ đối tác nào trong chuỗi cấp 1 – ngày đăng ký của đối tác không quan trọng. Đồng thời, để nhận phiếu khuyến mại, người nhận chưa cần xác minh và ký thỏa thuận đối tác.

Nếu 1 người đã có phiếu khuyến mại có hiệu lực (không quan trọng là được tặng từ đối tác khác hay nhờ đầu tư), bạn không thể tặng thêm người đó phiếu này nữa. Ví dụ, nếu 1 người dùng đã có phiếu khuyến mại 1,5 X nhờ đầu tư, bạn chỉ có thể tặng anh ta phiếu khuyến mại 2X.

Chú ý rằng, các phiếu tặng khuyến mại sẽ không thể tặng lại cho người khác, hay hoàn trả lại.

Thời gian hiệu lực của phiếu khuyến mại

Hạn hiệu lực của phiếu khuyến mại phụ thuộc cách bạn nhận được chúng:

‒ Phiếu khuyến mại nhờ đầu tư cá nhân hay khối lượng đầu tư trong cấu trúc, có thời hạn 30 ngày kể từ khi được nhận.

‒ Phiếu khuyến mại được tặng từ bạn bè có thời hạn 7 ngày kể từ khi trao tặng.

‒ Phiếu khuyến mại cho đăng ký tài khoản có thời hạn 7 ngày kể từ khi đăng ký trong văn phòng cá nhân.

Nếu bạn chưa tận dụng phiếu khuyến mại trong thời gian đã định, phiếu sẽ bị hủy và không thể khôi phục.

Các giới hạn khi sử dụng phiếu khuyến mại

‒ Các phiếu khuyến mại không được cộng gộp. Ví dụ, không thể đồng thời áp dụng 2 phiếu 2X và nhận gấp 4 lần cổ phần đầu tư.

‒ Các phiếu khuyến mại không thể được áp dụng cho các đề xuất đầu tư cá nhân với chiết khấu từ 1:150 tới 1:600.

‒ Phiếu sẽ bị hủy hiệu lực nếu bạn quá hạn thanh toán theo gói trả góp. Điều kiện này áp dụng cho cả các phiếu khuyến mại 1,1X có được khi đăng ký tài khoản.

Nhận xét của bạn