Các học sinh nghiên cứu công nghệ SkyWay

Từ ngày 16-17/11 tại Đại học nghiên cứu quốc gia Samara mang tên S.P. Koroleva, đã diễn ra Hội thảo quốc tế «СамАстро-2019» lần thứ II. Một trong số các thành viên tham gia hội thảo này là học sinh lớp 5 Polina Voronko. Cô nữ sinh đã có bài phát biểu với chủ đề công nghiệp hóa không gian vũ trụ gần Trái Đất. Người tư vấn khoa học của Polina là tác giả hệ thống vận tải không gian gần Trái Đất – Anatoli Unitsky.

Sau hội thảo, nhà nghiên cứu trẻ đã nhận được chứng nhận về sự đóng góp vào phổ biến hóa chương trình công nghiệp hóa vũ trụ không dùng tên lửa và các quà tặng lưu niệm. Kết quả công việc chung là quyết định thành lập phiên thảo luận trẻ của Hội thảo khoa học-kỹ thuật quốc tế «Công nghiệp hóa vũ trụ không gian gần Trái Đất, không sử dụng tên lửa: các vấn đề, ý tưởng, dự án».

Sự hợp tác của các nhà khoa học trẻ và những người có kinh nghiệm sẽ giúp phổ biến dự án khai phá không gian vũ trụ gần Trái Đất, không dùng tên lửa. Ngoài hội thảo, sân chơi cho các nghiên cứu có thể là dự án ECOSPACE, hướng tới việc phổ biến hóa các công nghệ hiện đại.  Một trong số đó – chương trình khai phá không gian vũ trụ gần Trái Đất SPACEWAY.

Nhận xét của bạn