Các hội thảo khu vực tại Nigeria

Từ ngày 22 tới 29/2 tại các thành phố lớn của Nigeria đã diễn ra các hội thảo khu vực SWC. Các cuộc gặp mặt được tổ chức và tiến hành bởi Đại sứ thương hiệu của dự án tại Nigeria Kristiaan Van Den Vyver, phối hợp với chủ nhiệm khu vực Arogundade Samsondeen và leader tích cực, ngài Falade.

Hội thảo diễn ra tại Lagos, Ibadan, Jalingo — tại tất cả 3 thành phố, những người dân địa phương đã được biết về công nghệ SkyWay và các cơ hội đầu tư. Trong 3 ngày hội thảo đã có sự tham gia của hơn 500 người.

Hiện nay Đại sứ thương hiệu SWC đang làm việc với các cư dân của Ghana, nơi họ được biết về các ưu thế công nghệ vận tải đường dây và các triển vọng của dự án.

Chúng tôi xin đăng tải bộ tổng hợp nhỏ các ảnh chụp về những hội thảo đã diễn ra tại Nigeria.

Nhận xét của bạn