Các maket giúp vận tải SkyWay trở nên tiện nghi và an toàn hơn?

Khu sản xuất SkyWay đang sử dụng các maket lên tàu. Những maket này tạo ra không gian nội thất bên trong phương tiện vận tải giống như thật, và giúp cải tiến nó trở nên thoải mái và an toàn hơn cho các hành khách.

Nhiều công ty vận tải sử dụng chất dẻo đặc biệt cho việc tạo ra phương tiện vận tải tương lai. Maket SkyWay được làm từ gỗ và gợi nhắc tới trò chơi lego của trẻ em, nó có thể được thu xếp và xem xét. Bất kỳ chi tiết nào cũng dễ dàng được chuyển dịch và đưa vào các thay đổi kết cấu của phương tiện vận tải tương lai.

Chuyên viên thiết kế của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» Dmitriy Ignatovich và chuyên gia kết cấu Alexander Volkov đã cho biết, các maket lên tàu được dùng để tạo ra các model vận tải đường dây mới như thế nào.

Nhận xét của bạn