Các thành viên của Premium Club SWC và chuỗi cấp một trong cấu trúc của họ có quyền truy cập độc quyền vào đầu tư trong dự án uTerra

Mùn chiết uTerra và mùn sinh học — một sự phát triển công nghệ độc đáo giúp tăng sản lượng đất, thúc đẩy cây trồng tăng trưởng và đồng thời bảo vệ đất khỏi xơ cứng và sâu bệnh. Sản phẩm này cần thiết cho toàn nhân loại, bởi vì bằng cách bảo đảm cho đất đai màu mỡ, chúng ta có thể giải quyết nạn đói trên thế giới một cách dài lâu!

Với các khoản đầu tư vào dự án uTerra, bạn không chỉ có cơ hội đóng góp đáng kể về mặt xã hội cho tương lai của tất cả mọi người trên hành tinh, mà còn mang lại cho bản thân và những người thân yêu lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào một dự án đổi mới đầy tiềm năng! Bạn có thể tìm hiểu thêm về dự án trên trang web dành cho việc phát triển.

Các điều khoản chung về tài chính

Để hiện thực hóa một dự án đầy tham vọng như vậy, cần phải huy động được 20 000 000$ — đây chính là số tiền cần thiết để xây dựng một nhà máy và triển khai sản xuất mùn chiết uTerra trên lãnh thổ của Sustainable Biosphere Cluster. Có 3 vòng tài trợ để huy động số tiền cần thiết. Tại mỗi vòng, tất cả các đề xuất đầu tư đều được chia thành các lô, bạn có thể thanh toán một lần hoặc trả góp. Theo điều kiện, các lô có mệnh giá như sau:

●      Lô 100 000

●      Lô 50 000

●      Lô 20 000

●      Lô 10 000

●      Lô 5 000

●      Lô 2 000

●      Lô 1 000

Mỗi lô — là số tiền đầu tư bằng đô la mà bạn đóng góp vào dự án. Các lô được hình thành theo hợp đồng cho vay, và chỉ có thể đầu tư từ tài khoản chính và tài khoản bonus. Phần trăm lợi nhuận của công ty tương ứng theo tỷ lệ với mỗi lô được hình thành ở mỗi giai đoạn. Nghĩa là, thu nhập của bạn sẽ phụ thuộc vào khối lượng đầu tư và tổng lợi nhuận trong năm của công ty.

Ví dụ về lợi nhuận thu được:

1. Ở vòng 2, bạn đăng ký Lô 100 000 với số tiền 100 000$ bằng cách thanh toán một lần;

2. Ở vòng 2, Lô 100 000 tương ứng với 55% lợi nhuận của công ty theo tỷ lệ với lô của bạn;

3. Lợi nhuận hàng năm của công ty lên tới 30% lợi nhuận 100% theo kế hoạch (lợi nhuận 100% được ngầm hiểu là 20 000 000$) — là 6 000 000$;

4. Lợi nhuận của công ty được chia cho công ty và nhà đầu tư theo tỷ lệ đầu tư của họ (lô đăng ký);

5. Tỷ lệ phần trăm lô của bạn được nhân với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm của công ty và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được hình thành. Đối với Lô 100 000 của bạn, nó sẽ là 16,5%, nghĩa là bạn sẽ nhận được 16 500$.

Xin lưu ý: bạn có thể đầu tư không giới hạn số lần khi còn các lô chưa đăng ký.

Các vòng tài trợ dự án

Vòng 1

Diễn ra theo chế độ offline đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Nó chỉ dành cho các chủ nhiệm khu vực.

Trong vòng này, có thể mua nhiều lô dự án uTerra và nhận tới 60% lợi nhuận của công ty theo lô đã đăng ký.

Vòng 2

Diễn ra từ ngày 13 tháng 9 năm 2023. Trong hai tuần đầu tiên của vòng 2, cho đến 15:00 (GMT+3) ngày 27 tháng 9 năm 2023, quyền truy cập độc quyền vào các khoản đầu tư trong dự án uTerra sẽ chỉ dành cho các thành viên của Premium Club SWC và chuỗi cấp 1 trong cấu trúc của họ.

Xin lưu ý: từ 15:00 (GMT+3) ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến (15:00 (GMT+3) ngày 11 tháng 10 năm 2023, quyền truy cập đầu tư ở vòng 2 sẽ cung cấp cho tất cả người dùng của văn phòng cá nhân.

Trong vòng này, có thể mua các lô dự án uTerra và nhận tới 55% lợi nhuận của công ty theo lô đã đăng ký.

Vòng 3

Sẽ diễn ra sau khi kết thúc vòng 2. Cấp quyền truy cập cho tất cả người dùng của văn phòng cá nhân. Điều này có nghĩa là mọi người đều có thể góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn!

Trong vòng này, có thể mua các lô dự án uTerra và nhận tới 50% lợi nhuận của công ty theo lô đã đăng ký.

Điều khoản đầu tư dành cho chúng ta ở vòng 2:

Mỗi lô trong dự án đều có giá trị của mình và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty tương ứng với lô đăng ký. Vì vậy, ở giai đoạn thứ hai sẽ giới thiệu các lô sau:

Với thanh toán một lần:

●      Lô 100 000 có 55% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 50 000 có 50% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 20 000 có 45% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 10 000 có 40% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 5 000 có 37% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 2 000 có 33% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 1 000 có 28% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

Với hình thức trả góp:

●      Lô 100 000 có 52% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 50 000 có 47% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 20 000 có 42% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 10 000 có 37% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 5 000 có 34% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 2 000 có 31% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 1 000 có 26% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

Ví dụ về lợi nhuận thu được ở vòng 2:

Những điều khoản này áp dụng cho vòng cấp vốn thứ 2. Điều khoản đầu tư cho các vòng tiếp theo sẽ được công bố trước khi ra mắt thực tế.

Xin lưu ý: thu nhập cuối cùng của bạn phụ thuộc vào số tiền đầu tư cá nhân và lợi nhuận hàng năm của công ty, vì vậy công ty không đảm bảo số tiền thu nhập chính xác và các tính toán trên được sử dụng để làm ví dụ.

Điều khoản để nhận được lợi nhuận đầu tiên:

Bạn sẽ có thể thu được lợi nhuận đầu tiên sau một năm kể từ khi bắt đầu quá trình sản xuất và bắt đầu bán sản phẩm. Công ty đang xem xét một số phương án để nhận lợi nhuận, gồm có: mỗi năm một lần, sáu tháng một lần, mỗi quý một lần. Bạn sẽ được thông báo trước về tần suất tích lũy lợi nhuận vào tài khoản của mình.

Điều kiện thanh toán hoa hồng giới thiệu:

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo cấu trúc trong Kế hoạch marketing SWC, nhưng tỷ lệ thanh toán sẽ khác nhau. Tổng cộng 10% số tiền lô sẽ được phân bổ lên tối đa 24 cấp cấu trúc đối tác theo tỷ lệ sau:

●      Từ cấp độ đầu tiên của cấu trúc tích lũy được 3%

●      Từ cấp độ 2 của cấu trúc tích lũy được 1%

●      Từ cấp độ 3 đến cấp độ 9 của cấu trúc tích lũy được 0,5%

●      Từ cấp độ 10 đến cấp độ 19 của cấu trúc tích lũy được 0,2%

●      Từ cấp độ 20 đến cấp độ 24 của cấu trúc tích lũy được 0,1%

Xin lưu ý: hoa hồng giới thiệu sẽ được cộng cho bạn đến ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Để thực hiện khoản đầu tư đầu tiên, hãy truy cập trang khuyến mãi trong Văn phòng cá nhân. Hãy mang lại sức khỏe cho hành tinh của chúng ta cùng với uTerra!

Nhận xét của bạn