Các ưu thế của công nghệ đường dây: sự an toàn và các trụ chính

Các kỹ sư thuộc công ty-nhà phát triển SkyWay tiếp tục chia sẻ tới các bạn về những ưu thế chính của SkyWay. Trong video mới đăng tải, các chuyên gia của dự án đã nói về sự an toàn của tổ hợp vận tải và các đặc điểm của những trụ chính.

Từ video này các bạn sẽ biết:

Cấu trúc dẫn đường của vận tải đường dây bao gồm các thành phần gì?

Mấu trụ chính là gì, và nó dùng để làm gì?

Sự an toàn của tổ hợp vận tải bao gồm những gì?

Tính đa dụng của các cấu trúc dẫn đường được thực hiện ra sao?

Nhận xét của bạn