Các xưởng sản xuất mới của SkyWay

Giai đoạn đầu tiên trong việc xây dựng các tòa nhà sản xuất mới của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» đang sắp kết thúc. Các công nhân xây dựng đã đặt mọi đường cáp ngầm và bắt đầu xây dựng cảnh quan. Bên trong các tòa nhà sản xuất-kho bãi và hành chính-dân dụng đang tiến hành các công việc hoàn thiện.

Các chuyên gia của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» đã bắt đầu xây dựng hồ sơ tiền dự án cho giai đoạn hai của việc xây dựng các tòa nhà mới. Công việc xây dựng hồ sơ sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2020.

Giai đoạn xây dựng tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi nghiệm thu các công trình xây dựng đợt đầu. Trong xưởng mới sẽ hàn các khung phương tiện vận tải và gia công các kết cấu kim loại.

Việc xây dựng các xưởng sản xuất mới liên quan tới việc chuyển sang giai đoạn 14 của sự phát triển.

Nhận xét của bạn