Chính thức Khai trương Văn phòng Khu vực Cộng đồng Sky World. Ibadan, bang Oyo, Nigeria

Những tin tức tuyệt vời đến từ Tây Phi! Tại đó, vào ngày 11.04, tại thành phố Ibadan, Nigeria, đã khai trương văn phòng mới của SWC để làm việc với hệ thống «Tàu phá băng». Xin nhắc rằng, hệ thống này cho phép hàng ngày nhận các liên hệ từ những nhà đầu tư tiềm năng của dự án SkyWay.

Tại văn phòng mới có trang bị tổng đài, nơi các chuyên viên có thể trò chuyện với những người quan tâm tới triển vọng phát triển vận tải đường dây tại nước mình. Đây đã là văn phòng thứ hai để hoạt động với hệ thống «Tàu phá băng» tại Châu Phi. Văn phòng đầu tiên được mở cũng tại Nigeria vào tháng 9.2020.

Tại lễ khai trương văn phòng tại Ibadan, đã có sự tham gia của chủ nhiệm khu vực SWC tại Châu Phi, Samsondeen Arogundade, đại sứ thương hiệu SWC tại Nigeria, ông Kristiaan Van den Vyver, và các đại diện khác của công ty.

Nhận xét của bạn