Chứng nhận châu Âu của Unibus

Hiện nay, các chuyên viên của Phòng thành phần di chuyển thuộc Công ty «Unitsky String Technologies Co.» đang chuẩn bị tiến hành việc chứng nhận «Unibus U4-212» tại Liên minh Châu Âu. Dưới sự hỗ trợ của công ty tư vấn Revelator, các dữ liệu được thu thập để khẳng định sự đáp ứng mọi hệ thống unibus với các yêu cầu tại các tài iệu quy chuẩn.

Những số liệu đó gồm có mô tả toàn diện về các đặc điểm kết cấu, các nguyên tắc hoạt động và các thành phần riêng biệt của nó: hệ thống phanh, hệ thống di chuyển, hệ thống cửa, phần điện và nhiều thứ khác.

Việc chứng nhận – một trong những giai đoạn quan trọng nhất rtong quá trình chuẩn bị cho một phương tiện vận tải được hiện thực hóa thương mại, nó hướng tới xác nhận sự an toàn và đáp ứng các pháp luật được ban hành liên quan tới các đòi hỏi tiêu chuẩn quốc gia. Trải qua chứng nhận sẽ minh chứng rằng, «Unibus U4-212» đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vận tải tại Châu Âu.

Nhận xét của bạn