Chương trình khuyến mại «Share New Year» quay trở lại!

Năm 2021 thực sự có thể coi là năm chủ chốt trong lịch sử của vận tải đường dây. Mặc cho tình hình phức tạp trên toàn thế giới, dự án đã tiếp tục phát triển và cho thấy sự sẵn sàng của mình để hiện thực hóa thương mại. Đóng vai trò không nhỏ việc đạt được kết quả ấy là các nhà đầu tư và đối tác SWC trên toàn thế giới.

Để tri ân những người ủng hộ của chúng ta, và chúc mừng Năm mới, trong văn phòng cá nhân đưa lại truy cập vào chương trình «Share New Year», nhờ đó có thể đầu tư với chiết khấu 1:90, và chia sẻ cơ hội này với bạn bè nhờ các phiếu khuyến mại.

Cũng như năm ngoái, quyền truy cập vào chương trình được cấp cho các đối tác mà từ 1.1.2021 tới 15.1.2022 đã đầu tư cá nhân hoặc thu hút đầu tư trong chuỗi cấp 1 không dưới 3000 $, cũng như các người dùng văn phòng cá nhân SWC lớn hơn 55 tuổi.

Chương trình sẽ được gia hạn tới 15.01.2022.

Hãy đầu tư với chiết khấu 1:90

Với chương trình «Share New Year» có thể đầu tư trả ngay hoặc trả góp với chiết khấu 1:90 theo các điều kiện sau:

Đề xuất «Thank you 22 500»

– 22 500 cổ phần cho 250 $ trả ngay

– 22 500 cổ phần cho 50 $ trả góp hàng tháng, trong vòng 5 tháng

Đề xuất «Thank you 45 000»

– 45 000 cổ phần cho 500 $ trả ngay

– 45 000 cổ phần cho 100 $ trả góp hàng tháng, trong vòng 5 tháng

Đề xuất «Thank you 90 000»

– 90 000 cổ phần cho 1000 $ trả ngay 

– 90 000 cổ phần cho 200 $ trả góp hàng tháng, trong vòng 5 tháng

Hãy chú ý: chỉ có thể đăng ký 1 trong 3 đề xuất «Share New Year».

Hãy chia sẻ chiết khấu 1:90 với bạn bè!

Với «Share New Year» bạn cũng có thể chúc mừng những thành viên trong đội ngũ của mình, và tặng họ 3 phiếu khuyến mại, cho phép mở truy cập vào các đề xuất với chiết khấu 1:90. 1 phiếu khuyến mại – cho 1 người.

Chỉ có thể gửi phiếu khuyến mại cho đối tác từ chuỗi cấp 1, nếu họ còn chưa mở chương trình và chưa nhận quyền truy cập vào các đề xuất «Share New Year». Sẽ không thể lấy lại hay tặng chuyển tiếp phiếu khuyến mại.

Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng các bạn, và xin chúc kết thúc năm nay, khởi đầu năm 2022 thành công, nơi mà các bạn sẽ đón chào bởi những sự kiện và cơ hội mới cùng với Sky World Community. Chúc mừng năm mới!

Nhận xét của bạn