Chương trình từ thiện của Công ty «Unitsky String Technologies Co.»

Ngày 11/12, các đại diện từ Công ty «Unitsky String Technologies Co.» đã gặp gỡ các học sinh trường dạy trẻ khuyết tật Rudensk. Tại trường này có các học sinh từ 5-19 tuổi theo học, trong đó có những em với đặc thù phát triển tâm sinh lý.

Đây không phải năm đầu tiên công ty tổ chức giúp đỡ trường dạy trẻ khuyết tật Rudensk. Ngoài những cảm xúc tích cực, trẻ tại đây còn nhận được các phần quà: đồ chơi, đồ văn phòng phẩm, đồ để sáng tạo và các đồ vệ sinh cá nhân. Các học sinh tại đây đã chuẩn bị một buổi diễn năm mới đặc biệt cho các vị khách.

Công ty «Unitsky String Technologies Co.» cho rằng, mỗi người có thể khiến trẻ em hạnh phúc hơn, những trẻ không có gia đình và được ngôi trường giúp đỡ.

Nhận xét của bạn