Công nghệ uST được trình bày tại một trong những trường đại học lớn nhất của Trung Quốc

Unitsky String Technologies Inc. đã tổ chức một lớp học về thiết kế Giao thông vận tải uST tại Đại học Công nghệ Đại Liên. Giảng viên là Sergey Pronkevich, Trưởng phòng Thiết kế Tính toán Kỹ thuật, Ứng viên Khoa học Vật lý và Toán học.

Tham dự có các giảng viên và học viên cao học của Khoa Cơ khí và Kỹ thuật ô tô. Cuộc họp đã thu hút sự quan tâm thực sự của khán giả và kết thúc dưới hình thức đối thoại với nhiều câu hỏi kỹ thuật khác nhau. Phía Trung Quốc bày tỏ mong muốn đến thăm công ty trong thời gian tới.

“UST Inc. không đứng yên và đang nhanh chóng mở rộng phạm vi địa lý của các lớp giảng dạy. Các trường đại học, thành phố, khu vực, quốc gia mới – điều quan trọng là phải hình thành cho người nghe của chúng tôi sự hiểu biết về sản phẩm do UST Inc. phát triển và giá trị, tầm quan trọng, mức độ phù hợp và sự cần thiết để triển khai công nghệ này cả ở Belarus và nước ngoài”, Phó Tổng thiết kế Khoa học Sergey Artyushevsky cho biết.

Để tham khảo 

Kể từ tháng 10 năm 2022, nhân viên của UST Inc. đã tổ chức các lớp diễn thuyết tại tám tổ chức khoa học và giáo dục khác nhau ở Belarus, Nga và Trung Quốc.

Nhận xét của bạn