Công ty Lenovo cung ứng thiết bị cho Trung tâm UST, Inc. tại Sharjah

Trên trang web của nhà sản xuất điện tử Lenovo đã xuất hiện thông tin về việc, công ty này đang cung ứng thiết bị của mình cho Trung tâm UST, Inc. tại Sharjah. Đặc biệt, trên sàn thử nghiệm đã lắp đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu Lenovo Think System DE2000H.

Lenovo Think System DE2000H ‒ đó là các thiết bị để lưu trữ dữ liệu, nổi bật với mức công suất cao và sự đơn giản trong vận hành. Dung lượng của DE2000H có thể đạt tới 1,47 petabyte, nếu lắp đặt 96 ổ ứng cỡ 15,36 terabyte. Máy chủ này có giá thành từ 4800 $.

Thiết bị mới từ Lenovo sẽ cho phép xử lý khối lượng dữ liệu lớn cho hoạt động tự động hóa và liên tục cả ngày của vận tải đường dây tại các tuyến đường hiện có và các tuyến đường tương lai của SkyWay tại UAE.

Về triển vọng hợp tác với Lenovo, Tổng công trình sư của UST, Inc. ngài Anatoli Unitsky đã nói:

«Hệ thống lưu trữ dữ liệu Lenovo đảm bảo công suất và độ tin cậy để mở rộng mạng lưới tương lai của các phương tiện vận tải sử dụng trí tuệ nhân tạo, được củng cố với sự bao đảm tiếp cận tới hỗ trợ chuyên gia Lenovo trên toàn cầu».

Được biết, hiện nay, tại Trung tâm UST, Inc. ở Sharjah đã xây dựng tuyến đường thử nghiệm dài 400 mét, nơi đang tiến hành thử nghiệm unicar nhiệt đới và vận tải hàng hóa để vận chuyển các container. Có 2 tuyến đường dài 2,4 km nữa đang trong quá trình xây dựng. Cũng như tới năm 2023, dự kiến sẽ tiến hành đưa vào vận hành đối với dự án thương mại đầu tiên của SkyWay.

Nhận xét của bạn