Cuộc gặp giữa đại diện SWC với ban lãnh đạo UST, Inc. tại Belarus

Ngày 17 và 19.07, tại Marina Gorka và Minsk đã diễn ra cuộc gặp làm việc giữa các đại diện từ SWC với ban lãnh đạo của công ty-nhà phát triển SkyWay Unitsky String Technologies, Inc. Từ phía SWC, tại các cuộc gặp có mặt ông Vladimir Maslov, Frantisek Solar và Vladislav Volkov, từ phía UST, Inc. — có tổng công trình sư và chủ tịch ban giám đốc, ông Anatoli Unitsky, và tổng giám đốc Nadezhda Kosareva.

Các bên đã thảo luận về triển vọng chuẩn bị các dự án thí điểm của SkyWay tại các khu vực ở Nga, Việt Nam, Scandinavia và các nước Baltic. Trong các phiên làm việc cũng đã xem xét một loạt các vấn đề tổ chức-pháp lý liên quan tới hoạt động tiếp theo.

Xin nhắc rằng, vào vừa qua, ông Vladimir Maslov và Frantisek Solar đã trở về từ chuyến công tác tới Việt Nam, nơi họ đã gặp gỡ các đại diện của những công ty Việt Nam có quan tâm tới sự phát triển của SkyWay tại nước này.

Chi tiết về cuộc gặp tại Belarus có thể xem trong báo cáo ảnh:

Nhận xét của bạn