Đã có thể truy cập đề xuất «Faces of the Future» trong văn phòng cá nhân

Từ 28.04.2023 đến 18:00 ngày 10.05.2023 (UTC+3), trong văn phòng cá nhân cho phép truy cập đề xuất «Faces of the Future». Tại đây, bạn có thể đầu tư vào dự án với một trong các chiết khấu cao nhất 1:90 và nhận ảnh toàn ký với hình ảnh của mình tại bảo tàng EcoTechnoPark.

Đây là lần mở cuối cùng của đề xuất «Faces of the Future» trước khi chuyển dự án sang giai đoạn thứ 15.  Trước khi chuyển giai đoạn, bạn có thể đầu tư với chiết khấu 1:90 — sau đó, chiết khấu cho đề xuất này sẽ giảm xuống.

Cách nhận ảnh toàn ký:

1. Đăng ký đầu tư «Faces of the Future»;

2. Trên trang «Faces of the Future», hãy tải ảnh của mình lên, chọn mẫu phương tiện vận tải đường dây sẽ hiển thị trên ảnh toàn ký: Unicar, Unibike, Unibus, Uniwind hay phương tiện vận tải cao tốc;

3. Ảnh toàn ký hoàn thiện sẽ được hiện trên trang «Faces of the Future», trong mục «Ảnh toàn ký của tôi», «Thư viện ảnh», và tại bảo tàng ở EcoTechnoPark;

Chỉ có thể tạo ảnh toàn ký sau khi bạn thanh toán toàn bộ khoản đầu tư theo một trong các gói:

— gói trả góp trong 10 tháng, mỗi tháng 500 $;

— gói trả ngay 5 000 $.

Với đề xuất «Faces of the Future», đối với 5 000 $ tiền đầu tư, bạn có thể nhận được 450 000 cổ phần. Con số này nhiều hơn 275 000 cổ phần khi so với khoản đầu tư trả ngay có cùng mức tiền, với chiết khấu tiêu chuẩn trong giai đoạn hiện tại.

Nếu trước đây bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future», bạn vẫn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:90, không giới hạn số lần cho đến ngày 10.05.2023. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ được nhận 1 ảnh toàn ký, không phụ thuộc vào số lượng đầu tư.

Chú ý: không cộng các phiếu khuyến mại cho đề xuất «Faces of the Future». Các phiếu khuyến mại cũng không được áp dụng cho đề xuất này.

Tiến hành đầu tư với chiết khấu 1:90 và xem ảnh toàn ký khi hoàn thiện sẽ trông như thế nào trên trang khuyến mại «Faces of the Future».

Nhận xét của bạn