Đề xuất đầu tư EXPO LIMITED được mở truy cập lại!

Gần đây, tại UAE đã diễn ra chuyến du lịch cho những nhà chiến thắng GLOBAL EXPO MARATHON. Trong thời gian chuyến đi, một số thành viên đã chưa kịp tận dụng đề xuất EXPO LIMITED. Theo yêu cầu của họ, chương trình khuyến mại với chiết khấu 1:80 được đưa trở lại văn phòng cá nhân!

Được biết, EXPO LIMITED có thể được tận dụng bởi những nhà chiến thắng GLOBAL EXPO MARATHON và tất cả những ai đã được tặng quyền truy cập vào đề xuất.

Đề xuất có hiệu lực từ ngày 15.11 tới 23:55 ngày 26.11 (UTC+3).

Hãy đầu tư với chiết khấu nâng cao

Tới 23:55 ngày 26.11 (UTC+3) với EXPO LIMITED có thể tiến hành không giới hạn số lượng đầu tư theo các điều kiện sau:

‒ 1200 $ trả ngay với chiết khấu 1:80.

‒ 600 $ trả ngay với chiết khấu 1:70.

‒ 200 $ trả góp hàng tháng, trong vòng 6 tháng, với chiết khấu tối đa 1:70.

‒ 100 $ trả góp hàng tháng, trong vòng 6 tháng, với chiết khấu tối đa 1:60.

Chú ý: với gói trả góp EXPO LIMITED, bạn sẽ nhận được các cổ phần theo chiết khấu phụ thuộc vào số lượng lượt thanh toán trong vòng 6 tháng. Sau mỗi lượt thanh toán, mức chiết khấu sẽ tăng lên. Vì vậy, chiết khấu cao nhất sẽ chỉ nhận được khi thanh toán xong toàn bộ gói trả góp.

Các chiết khấu cho gói trả góp 1200 $

Các chiết khấu cho gói trả góp 600 $

Chiết khấu cho các gói trả góp EXPO LIMITED được cố định trong toàn bộ thời gian thanh toán, tức là, thậm chí khi chuyển giai đoạn, bạn vẫn sẽ có thể nhận được các cổ phần của dự án với chiết khấu tới 1:70.

Cũng xin hãy chú ý rằng, không được áp dụng các phiếu khuyến mại với đề xuất EXPO LIMITED. Đề xuất EXPO LIMITED không cho phép áp dụng kèm theo các phiếu khuyến mại. Việc thanh toán đầu tư chỉ có thể thực hiện bằng tiền từ tài khoản chính hoặc tài khoản bonus.

Hãy tặng quyền truy cập vào EXPO LIMITED cho các đối tác

Tới 23:55 ngày 26.11 (UTC+3), có thể tặng quyền truy cập EXPO LIMITED cho số lượng không giới hạn những đối tác ở bất kỳ cấp nào trong cấu trúc của bạn. Trong đó, người nhận truy cập cũng sẽ có thể:

‒ Thực hiện số lượng bất kỳ các khoản đầu tư trả ngay và mở không giới hạn các gói trả góp theo đề xuất EXPO LIMITED.

‒ Tặng tiếp quyền truy cập vào đề xuất EXPO LIMITED cho số lượng bất kỳ các đối tác ở bất kỳ cấp nào trong cấu trúc của mình.

Để tận dụng đề xuất EXPO LIMITED, hãy sang trang chính trong văn phòng cá nhân. Tại đó bạn sẽ có thể lựa chọn số tiền đầu tư phù hợp và tặng quyền truy cập vào EXPO LIMITED cho các đối tác trong cấu trúc của bạn.

Nhận xét của bạn