Đề xuất «Faces of the Future» đã có thể được truy cập trong văn phòng cá nhân

«Faces of the Future» — là đề xuất cho phép các đối tác từ khắp nơi trên thế giới để lại dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển của vận tải đường dây. Trong ba năm, hơn 2 200 đối tác từ 28 quốc gia đã nhận được ảnh toàn ký cá nhân. Có thể xem ảnh toàn ký trong EcoTechnoPark tại đây.

Bạn cũng có cơ hội để đi vào lịch sử của dự án! Từ 22.08.2023 đến 18:00 22.09.2023 (UTC+3), đề xuất «Faces of the Future» sẽ được mở lần cuối cùng trong văn phòng cá nhân của bạn. Hãy đầu tư vào đề xuất này với chiết khấu 1:80 và nhận ảnh toàn ký cá nhân tại bảo tàng EcoTechnoPark.

Cách nhận ảnh toàn ký:

1. Hãy đăng ký đầu tư «Faces of the Future»;

2. Trên trang «Faces of the Future» hãy tải ảnh của mình lên, chọn mẫu phương tiện vận tải đường dây sẽ hiển thị trên ảnh toàn ký: Unicar, Unibike, Unibus, Uniwind hay Phương tiện vận tải cao tốc;

3. Ảnh toàn ký được tạo xong sẽ xuất hiện trên trang «Faces of the Future» trong mục «Ảnh toàn ký của tôi», «Thư viện ảnh» và trong bảo tàng của EcoTechnoPark;

Chỉ có thể tạo ảnh toàn ký sau khi bạn thanh toán toàn bộ khoản đầu tư theo một trong các gói:

➡ Thanh toán trả ngay 5000 $, sở hữu 400.000 cổ phần UST.

➡ Gói trả góp trong 10 tháng, mỗi tháng 500 $; sở hữu 400.000 cổ phần UST.

Vì vậy, bằng cách đầu tư một lần với đề xuất «Faces of the Future», bạn sẽ nhận được 400 000 cổ phần với 5 000$.

Nếu trước đây bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future», bạn vẫn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:80, không giới hạn số lần cho đến ngày 22.09.2023. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ được nhận 1 ảnh toàn ký, không phụ thuộc vào số lượng đầu tư.

Chú ý: không cộng các phiếu khuyến mại cho đề xuất «Faces of the Future». Các phiếu khuyến mại cũng không được áp dụng cho đề xuất này.

Tiến hành đầu tư với chiết khấu 1:80 và xem ảnh toàn ký khi hoàn thiện sẽ trông như thế nào trên trang khuyến mại «Faces of the Future».

Nhận xét của bạn