Đề xuất «Faces of the Future» được gia hạn tới 19.08.22

Tới 18:00 ngày 19.08.22 (giờ UTC+3) bạn có thể tiến hành số lượng không giới hạn các khoản đầu tư với chiết khấu 1:90 và nhận ảnh toàn ký của mình trong văn phòng cá nhân ở trung tâm thử nghiệm Belarus.

Các phương án đầu tư:

– thanh toán trả góp 500 $ mỗi tháng, trong vòng 10 tháng;

– thanh toán trả ngay 5000 $.

Các ưu thế của đề xuất:

Đầu tư với chiết khấu cao. С «Faces of the Future» bạn sẽ nhận được 450 000 cổ phần. Tức nhiều hơn 275 000 cổ phần so với khoản đầu tư trả ngay cùng mức tiền, có chiết khấu tiêu chuẩn trong giai đoạn hiện tại.

Đi vào lịch sử của dự án. Ảnh toàn ký trong bảo tàng tại Trung tâm thử nghiệm sẽ được thấy bởi các đoàn công tác, các phóng viên và nhà khoa học trên toàn thế giới. Như vậy, bạn sẽ lưu dấu ấn rõ ràng trong sự phát triển của vận tải đường dây.

Để xem các ảnh toàn ký đã tạo và lựa chọn khoản đầu tư phù hợp, hãy vào trang «Faces of the Future».

Nhận xét của bạn