Đề xuất «Faces of the Future» được mở cho đầu tư

Từ nay tới 18:00 ngày 12.08.22 (giờ UTC+3) trong văn phòng cá nhân sẽ lại áp dụng đề xuất «Faces of the Future», nhờ đó có thể thực hiện không giới hạn số lượng đầu tư với chiết khấu 1:90 có được ảnh toàn ký (ảnh ba chiều) với hình ảnh của mình trong bảo tàng tại EcoTechnoPark.

Nhận ảnh toàn ký như thế nào:

1. Hãy thực hiện đầu tư vào «Faces of the Future».

2. Trên trang «Faces of the Future» hãy tải ảnh của mình lên theo các yêu cầu được nêu, và chọn mẫu vận tải đường dây sẽ được hiển thị trên ảnh toàn ký.

3. ảnh toàn ký hoàn thiện sẽ được hiện trên trang «Faces of the Future», trong mục «Ảnh toàn ký của tôi», «Thư viện ảnh» và bảo tàng tại EcoTechnoPark.

Có thể tạo ảnh toàn ký chỉ sau khi bạn thanh toán xong toàn bộ khoản đầu tư theo một trong các điều kiện:

– thanh toán trả góp 500 $ mỗi tháng, trong vòng 10 tháng;

– thanh toán trả ngay 5000 $.

Nếu bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future» trước đây, bạn vẫn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:90, với số lần không giới hạn, từ nay tới 12.08.22. Nhưng không phụ thuộc vào số lượng các khoản đầu tư là bao nhiêu, bạn sẽ chỉ có 1 ảnh toàn ký

Chú ý: không cộng các phiếu khuyến mại cho đề xuất «Faces of the Future». Cũng không được áp dụng các phiếu khuyến mại cho đề xuất này.

Hãy sang trang «Faces of the Future», để xem ảnh toàn ký khi hoàn thiện sẽ trông thế nào, và tiến hành đầu tư với một trong những chiết khấu cao nhất ở văn phòng cá nhân.

Nhận xét của bạn