Diễn đàn đầu tư Sharjah 2023

Diễn đàn Đầu tư Sharjah là một trong những sự kiện triển lãm và hội nghị đầu tư hàng đầu ở khu vực MENA. Nó được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hoàng thân Sheikh Tiến sĩ Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Thành viên của Hội đồng Tối cao và Người cai trị Sharjah. Đây là sự kiện hàng đầu hàng năm của Văn phòng FDI Sharjah (Đầu tư vào Sharjah), bộ phận xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài của Cơ quan Đầu tư và Phát triển Sharjah (Shurooq).

Phiên bản thứ 6 của Diễn đàn Đầu tư Sharjah sẽ được tổ chức vào ngày 8-9 tháng 2 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị và Lễ tân Al Jawaher, Sharjah, UAE. Chủ đề “Định nghĩa lại các nền kinh tế đang tạo ra những bước tiến đáng kể cho một tương lai tốt đẹp hơn” sẽ đề cập đến những phát triển mới nhất trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, môi trường và năng lượng tái tạo, các kỹ năng trong kỷ nguyên số và các công nghệ tương lai đang định hình thế giới đầu tư.

Mục tiêu của Diễn đàn Đầu tư Sharjah:

  • Trở thành nền tảng đầu tư và phát triển toàn cầu ưu việt;
  • Để thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong UAE nói chung và tại tiểu vương quốc Sharjah, đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu và những nhân vật có ảnh hưởng;
  • Giao tiếp với các nhà đầu tư toàn cầu và tìm hiểu về các xu hướng đầu tư quốc tế và các cơ hội mới.
  • Nêu bật các cơ hội và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư cốt lõi.

uSky Transport sẽ tích cực tham gia vào sự kiện mang tính bước ngoặt sắp tới.

Hẹn gặp bạn tại Trung tâm Hội nghị và Lễ tân Al Jawaher!

Nhận xét của bạn