Đội ngũ uSky Transport được huấn luyện về an toàn phòng cháy chữa cháy

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, với ưu tiên không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn về an toàn nhân sự, việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo không gian làm việc an toàn. Trong số các tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn ISO 45001:2018 nổi bật, hướng tới việc kiểm soát sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. uSky Transport, đã được chứng nhận ISO 45001:2018 , tuân thủ nghiêm ngặt việc thực hiện tiêu chuẩn này.

Các cuộc họp giao ban an toàn thường xuyên xây dựng văn hóa an toàn tại uSky Transport.
Khi an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu, nhân viên sẽ có trách nhiệm hơn với hành động của mình và có nhiều khả năng tuân theo các quy tắc đã được thiết lập hơn

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong lĩnh vực an toàn cháy nổ đồng nghĩa với việc đào tạo nhân viên uSky Transport một cách bài bản. Điều này bao gồm đào tạo về quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy, ghi nhớ khu vực tập trung sơ tán và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.

Nhân viên được đào tạo là chìa khóa để quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy thành công trong công ty

Cuộc họp thường niên của nhân viên uSky Transport về an toàn cháy nổ tại Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận uSky và về hành động của nhân viên trong trường hợp hỏa hoạn và các sự cố khác, cũng như việc loại bỏ hậu quả của chúng, không chỉ là một yêu cầu bắt buộc: đó là một quyết định chiến lược nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc an toàn và bền vững. Đây là khoản đầu tư cho tương lai của uSky Transport, nơi bảo vệ nhân sự và phòng ngừa khẩn cấp đang trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh thành công.

Các cuộc họp giao ban về an toàn phòng cháy chữa cháy cung cấp cho đội ngũ uSky Transport không chỉ thông tin về cách hành động trong trường hợp hỏa hoạn mà còn dạy những kiến ​​thức cơ bản về phòng ngừa và dập tắt đám cháy.
Chương trình đào tạo này nâng cao nhận thức của nhân viên về rủi ro và xây dựng kiến ​​thức cơ bản về làm việc an toàn

Nhận xét của bạn