Gia hạn các điều kiện của chương trình Share New Year, gói trả góp STEP-UP và hệ thống phiếu khuyến mại

Các điều kiện hiện tại của chương trình năm mới Share New Year, các gói trả góp STEP-UP 2021 được khôi phục và hệ thống phiếu khuyến mại sẽ được gia hạn tới 21:00 ngày 31.01 (giờ UTC+3).

Hãy đầu tư với chiết khấu 1:90 và tạo món quà tặng cho bạn bè

Tới 21:00 ngày 31.01 (giờ UTC+3) các điều kiện hiện hành tiếp tục có hiệu lực đối với chương trình Share New Year, nhờ đó có thể đầu tư với chiết khấu 1:90 và chia sẻ cơ hội này với bạn bè nhờ phiếu khuyến mại.

Quyền truy cập vào chương trình được cấp cho các đối tác mà từ 01.01.2021 tới 31.01.2022 đã đầu tư cá nhân hoặc thu hút đầu tư trong chuỗi cấp 1 không dưới 3000 $, cũng như các người dùng văn phòng cá nhân SWC lớn hơn 55 tuổi.

⟶ Các điều kiện chi tiết

Hãy nhận chiết khấu tối đa cho gói trả góp STEP-UP 2021

Từ nay tới 21:00 ngày 31.01 (giờ UTC+3), có thể thực hiện mọi khoản thanh toán quá hạn cho gói trả góp STEP-UP 2021, vốn đã bị hủy trong tháng 12.2021, và nhận được các cổ phần của dự án với chiết khấu tối đa.

Đề xuất áp dụng cho những ai còn chưa đăng ký sở hữu cổ phần trả về cho gói trả góp bị hủy. Những người đã đăng ký chứng chỉ sẽ có thể thực hiện thanh toán quá hạn sau.

⟶ Các điều kiện chi tiết

Hãy nhận nhiều phiếu khuyến mại hơn trước khi các điều kiện thay đổi

Từ nay tới 21:00 ngày 31.01 (giờ UTC+3), bạn cũng có thể nhận và sử dụng các phiếu khuyến mại theo các điều kiện hiện nay, trong đó có tặng các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân cho bất kỳ thành viên nào của cấu trúc và người giới thiệu của bạn.

Sau đợt gia hạn này, các điều kiện sẽ thay đổi. Ví dụ, thời hạn hiệu lực của các phiếu khuyến mại sẽ giảm xuống 72h, còn phiếu 2X sẽ giảm xuống 1,5X.

Các phiếu khuyến mại mà bạn nhận được trong thời gian từ nay tới 31.01, sẽ không bị thay đổi. Vì thế, giờ là lúc phù hợp để tích lũy càng nhiều càng tốt, các phiếu khuyến mại với bonus khổng lồ và thời hạn hiệu lực dài.

⟶ Các điều kiện chi tiết

Nhận xét của bạn