Hãy đầu tư với chiết khấu 1:75 theo chương trình khuyến mại SWC Mobile

Nhân dịp ra mắt bản cập nhật ứng dụng di động SWC, trong văn phòng cá nhân đã tung ra chương trình khuyến mại SWC Mobile. Từ 14:00 ngày 11.07 (GMT+3) bạn có thể đầu tư với chiết khấu nâng cao 1:70, nếu như:

  • Bạn cài đặt ứng dụng di động SWC;
  • Bạn bật thông báo đẩy trong ứng dụng SWC;

Hãy thực hiện hai điều kiện và nhận quyền truy cập vào các gói đầu tư với mức chiết khấu nâng cao. Các gói có thể truy cập theo chương trình khuyến mại:

Gói trả góp SWC Mobile trong vòng 5 tháng;

— Chiết khấu 1:70 với giá 250$, 500$ hoặc 1 000$.

Gói 250$ sở hữu 17.500 cổ phần

Gói 500$ sở hữu 35.000 cổ phần

Gói 1.000$ sở hữu 70.000 cổ phần

Gói trả ngay SWC Mobile:

— Chiết khấu 1:75 với giá 250$, 500$ hoặc 1 000$.

Gói 250$ sở hữu 18.750 cổ phần

Gói 500$ sở hữu 37.500 cổ phần

Gói 1.000$ sở hữu 75.000 cổ phần

Trước khi kết thúc chương trình khuyến mại, bạn chỉ có thể mua 1 gói và chỉ 1 lần. Tuy nhiên, nếu bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ của tuần thứ năm của chương trình SWC Mobile, bạn sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào các gói SWC Mobile.

Hướng dẫn tải APP và làm nhiệm vụ SWC:

https://docs.google.com/document/d/195QW7w4_483c_XDmxLROe9moggDSXM3ryNsj-yrLeK8/edit?usp=sharing

Chú ý: Quyền truy cập chương trình khuyến mại sẽ được giữ cho đến khi kết thúc giai đoạn 15 nếu sau khi thanh toán xong cho gói trả góp, bạn mở một gói mới trong vòng 180 ngày. Nếu không mở gói mới trong vòng 180 ngày kể từ khi gói trước đó được thanh toán xong, quyền truy cập vào chương trình khuyến mại sẽ bị đóng.

Một số lưu ý khác:

https://skywayscapital.com/trien-khai-chuong-trinh-khuyen-mai-swc-mobile-nhan-dip-ra-mat-ban-cap-nhat-ung-dung-swc/

Nhận xét của bạn