Hệ thống treo mới cho Unibus SkyWay

Đã đăng tải video về hệ thống treo dùng hơi đối với thành phần kéo của Unibus vận tải hành khách 25 chỗ. Phát triển mới này đã được chia sẻ bởi các chuyên viên từ Công ty «Unitsky String Technologies Co.», thuộc ban thiết kế «Sát xi».

Theo kỹ sư-chuyên viên kết cấu Alexander Gribov, hệ thống treo mới là phương án thay thế cho hệ thống treo thủy lực được dùng trước đây. Hệ thống treo kiểu mới sẽ cho phép đạt được sự êm ái trong hành trình, như ô tô hạng doanh nhân.

Chi tiết hơn về phát triển này có trong video mới đăng tải:

Nhận xét của bạn