Kênh truyền hình nổi tiếng Maxi-TV của Ukraina nói về dự án công nghiệp hóa không gian của SkyWay

Vào ngày 16 tháng 8, kênh truyền hình nổi tiếng Ukraina tại Nash Nash. Maxi-TV đã phát hành một cảnh quay tập trung vào SpaceWay – một dự án công nghiệp hóa không gian tên lửa được cung cấp bởi kỹ sư Anatoly Yunitsky. Câu chuyện kể về dự án hệ thống giao thông thiên văn toàn cầu (GPV) có khả năng đưa hoạt động khám phá vũ trụ của con người lên một tầm cao mới.


Không gian thực sự là một nguồn tài nguyên vô tận cho những người có tầm nhìn. Vấn đề chính của thăm dò không gian công nghiệp vẫn là chi phí vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo, chủ yếu liên quan đến hiệu quả thấp của các phương tiện giao hàng hiện đại.

Xin nhắc lại, vào ngày 21 tháng 6, Bêlarut đã tổ chức hội nghị khoa học và kỹ thuật quốc tế lần thứ II,  công nghiệp vũ trụ phi tên lửa: các vấn đề, ý tưởng, dự án có sự tham dự của đại diện cộng đồng khoa học từ khắp nơi trên thế giới.

Nhận xét của bạn