Kiểm tra tại khu sản xuất SkyWay

Các chuyên gia của công ty SAI GLOBAL đã tiến hành kiểm toán kiểm tra hệ thống quản lý môi trường và an toàn lao động. Đây là lần kiểm tra đầu tiên đối với hệ thống quản lý được chứng nhận trong năm nay.

Các chuyên gia của công ty kiểm toán đã tới thăm trung tâm thử nghiệm EcoTechnoPark, các xưởng sản xuất của SkyWay và các bộ phận khác của công ty. Các đại diện của SAI GLOBAL đã nghiên cứu tài liệu và kiểm tra hoạt động của công ty trong lĩnh vực an toàn lao động và môi trường.

Kiểm toán viên ghi nhận hoạt động trơn tru của đội ngũ SkyWay, sự chú ý của ban lãnh đạo tới an toàn lao động và mức độ văn hóa sản xuất cao.

Qua kiểm tra, các chuyên gia của SAI GLOBAL đã xác nhận sự tương ứng của hệ thống quản lý môi trường và an toàn lao động với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2017 và ISO 45001:2018.

Nhận xét của bạn