Làm sao giảm rủi ro hư hỏng trong vận tải SkyWay?

Video mới về hoạt động của ban Phân tích chức năng-hệ thống thuộc công ty-nhà phát triển SkyWay. Các chuyên viên bộ phận này đang thực hiện một số nhiệm vụ:

Phân tích các trục trặc tiềm tàng trong hệ thống vận tải.

Xây dựng các thuật toán cho hoạt động của vận tải.

Chuẩn bị các yêu cầu kỹ thuật.

Một trong những sản phẩm mới nhất của ban – thuật toán tự chẩn đoán hệ thống thủy lực trong Unicar và Unibus nhiệt đới hóa. Thuật toán này bao gồm trình tự các hoạt động, nhờ đó có thể tìm ra trục trặc trong hệ thống vận tải.

Chi tiết về hoạt động của ban Phân tích chức năng-hệ thống được trình bày trong video mới đăng tải.

Nhận xét của bạn