Lời chúc mừng Năm mới từ lãnh đạo SWC!

Thưa quý đối tác và nhà đầu tư của SWC!

Dịp nghỉ lễ Năm mới đã tới rất gần, Tổng Giám đốc SWC, Evgeniy Kudryashov cùng với Giám đốc Phát triển SWC, Alexey Sukhodoev đã chuẩn bị lời chúc mừng đến các bạn.

Trong bài phát biểu của mình, họ đã tóm tắt ngắn gọn kết quả của năm vừa qua và công bố kế hoạch cho năm tiếp theo.

Xin chúc mừng những ngày lễ sắp tới và chúc bạn xem vui vẻ!

Nhận xét của bạn