Lớp cách điện mới cho ray đường dây được thử nghiệm ở Dubai

Phòng thí nghiệm Al Hoty-Stanger ở Dubai đã thử nghiệm thành công lớp cách điện cho ray bằng sợi thủy tinh, và sẽ được sử dụng cho các tuyến đường SkyWay trong tương lai.

Thử nghiệm chất cách điện là điều cần thiết để chứng minh rằng công nghệ này đáp ứng được các yêu cầu của UAE đối với các ray. Các yêu cầu đó bao gồm an toàn điện, trở kháng, độ dẫn điện, cách điện và nhiều yêu cầu khác.

Các thử nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Al Hoty-Stanger, nơi đã kiểm tra và thử nghiệm nhiều đối tượng ở UAE trong hơn 30 năm, từ vật liệu xây dựng đến thực phẩm.

Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy chất cách điện bằng sợi thủy tinh đáp ứng được các yêu cầu thiết kế của công ty-nhà phát triển, vì vậy sợi thủy tinh được chọn để sử dụng trong thiết kế của các tuyến đường theo công nghệ đường dây mới.

Nhận xét của bạn