Năng lực sản xuất của dự án SkyWay

Đội ngũ thông tin SkyWay đã đăng tải video về năng lực sản xuất của công ty-nhà phát triển SkyWay «Unitsky String Technologies Co.». Xin nhắc rằng, tại khu sản xuất SkyWay đang có hơn 700 chuyên gia làm việc, họ đang sử dụng thiết bị chuyên nghiệp từ các hãng Okuma (Nhật Bản), Haas (Mỹ) và Galdabini (Ý) trong hoạt động của mình.

Năng lực sản xuất của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» cho phép đảm bảo cơ sở kỹ thuật cho phát triển vận tải đường dây, cũng như tiến hành các hoạt động độc lập về thuê khoán gia công.

Nhận xét của bạn