Nhà đầu tư Việt Nam Nguyen Phu Dinh được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng của dự án

Nhà đầu tư lớn của Việt Nam Nguyen Phu Dinh đã ủng hộ dự án từ năm 2022. Anh ấy cũng như nhiều đối tác và nhà đầu tư, mong muốn được nhìn thấy hành tinh của chúng ta mãi mãi xanh và «mạnh khỏe». Nguyen Phu Dinh tin rằng sự đóng góp của mỗi người, trong đó có của chính mình, sẽ giúp đến gần mục tiêu này hơn. Theo anh, công nghệ uST được tạo ra để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn và việc ủng hộ sáng kiến này sẽ giúp mỗi người tham gia vào việc tạo ra một tương lai thân thiện với môi trường.

Để các đối tác của Sky World Community được lưu danh với đóng góp của mình trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn — đó không phải là những lời nói đơn giản mà là một thực tế mà mọi người đều có thể trở thành một phần trong đó.

Trong hai năm, Nguyen Phu Dinh đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển của dự án thông qua các khoản đầu tư lớn. Giờ đây, tượng toàn thân của anh đã được dựng lên tại Đại lộ Danh vọng ở Belarus, tượng trưng cho sự đóng góp đáng kể của Nguyen Phu Dinh trong việc phổ biến các công nghệ của Unitsky. Ở các nước châu Á, cử chỉ này tượng trưng cho sự tôn trọng to lớn và thể hiện sự đóng góp vô giá của những người được vinh danh. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều tượng như vậy cũng như những đối tác có cùng nghị lực và mong muốn thay đổi thế giới.

Nhận xét của bạn