Những bức ảnh chưa công bố từ kho lưu trữ của SkyWay

Trong năm 2019, đội ngũ thông tin SkyWay đã thực hiện nhiều phóng sự ảnh từ khu thử nghiệm vận tải đường dây, các triển lãm quốc tế, lễ khánh thành các công trình mới và các sự kiện khác. Các bạn mới chỉ thấy những bức hình chất lượng và thú vị nhất. Nhưng một số trong chúng vẫn còn dưới dạng lưu trữ. Vì thế, chúng tôi xin mời các bạn xem những bức ảnh tuyển chọn chưa được công bố.

Nhận xét của bạn