Những đổi mới của Unitsky String Technologies Inc. nằm trong ấn phẩm khoa học uy tín

Tạp chí “Tăng cường công nghệ và lớp phủ” đã xuất bản một bài báo khoa học do các nhân viên của Unitsky String Technologies Inc. thực hiện. Trong số các tác giả có Anatoli Unitsky, Tổng thiết kế của Công ty. Đây là công trình khoa học đầu tiên trong lĩnh vực khoa học vật liệu trong công nghệ dây.

Mikhail Tsyrlin và Alexander Shibut, nhân viên của Unitsky String Technologies Inc., cũng tham gia chuẩn bị bài báo “Đánh giá các đặc tính vật lý, cơ học, bảo vệ và trang trí của lớp phủ kẽm được tạo thành từ quá trình kim loại hóa hồ quang điện”.

Ấn phẩm trình bày thiết kế của thiết bị nghiên cứu phi tiêu chuẩn, cũng như công nghệ độc đáo để đánh giá tính chất của vật liệu và lớp phủ. Trong tương lai, nó sẽ cho phép đánh giá thành công các đặc tính vật lý, cơ khí, bảo vệ và trang trí của các sản phẩm phương tiện của Unitsky String Technologies Inc.

Ghi chú uST

Tạp chí “Tăng cường công nghệ và lớp phủ” xuất bản thông tin về các phương pháp gia cố vật liệu mới nhất và ứng dụng của lớp phủ chức năng, cải tiến các công nghệ hiện có, cũng như về thiết bị tiên tiến. Ấn phẩm được đưa vào danh sách các tạp chí khoa học được đánh giá ngang hàng hàng đầu của Nga.

Nhận xét của bạn