Phái đoàn từ Kazakhstan

Nhóm các công ty UST có hai Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận, ở Châu Âu và ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi khách hàng có thể tự mình xem và chạm vào công nghệ vận tải Unitsky.

Vì vậy, một phái đoàn từ Kazakhstan đã quyết định đến thăm Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận ở Sharjah để tự mình xem, lái xe và hiểu về công nghệ UST.

Họ đã rất ấn tượng và thảo luận về các ý tưởng về cách triển khai công nghệ vận tải UST ở Kazakhstan.

Phái đoàn tại phòng điều khiển của tuyến hành khách, Trung tâm Chứng nhận & Thử nghiệm uSky, Sharjah


Nhận xét của bạn