Phân tích các điều khoản Hợp đồng của SkyWay

Khi các bạn đăng ký đầu tư 1 gói cổ phần nào đó ( Ví dụ gói 1000$ ) sẽ có 2 trường hợp đầu tư:

  1. Đầu tư Trả góp: SkyWay sẽ cung cấp cho bạn 1 Hợp đồng vay chuyển đổi trả góp, các điều khoản trong hợp đồng này chưa hiển thị thông tin của bạn, mà chỉ là điều khoản chung cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Sau khi các bạn thanh toán toàn bộ gói đầu tư, SkyWay xác nhận các bạn đã hoàn thành và gửi 1 bản hợp đồng ký kết giữa 2 bên gồm đầy đủ thông tin của bạn, số cổ phần của bạn, giai đoạn bạn mua, chữ ký giám đốc quỹ huy động vốn SkyWay….

2. Đầu tư Trả thẳng: Bạn sẽ nhận được ngay hợp đồng đầy đủ thông tin của bạn, số cổ phần của bạn, giai đoạn bạn mua, chữ ký giám đốc quỹ huy động vốn SkyWay….

Để xem các hợp đồng của mình, bạn đăng nhập tài khoản SkyWay, chọn mục Giấy tờ => Chọn Các tài liệu của tôi

Mẫu Hợp đồng: https://new.skyway.capital/images/translation/en/M8I0SZTDfZyFOmjD3rJv80P26QtdTrgC_b.pdf

Ví dụ đây là hợp đồng của bạn tên là NGUYỄN THỊ TUYẾT, đầu tư gói 1000$ 
Được ký kết giữa SkyWay Capital và cá nhân hoặc doanh nghiệp

Đây là chữ ký Giám đốc quỹ huy động vốn của tập đoàn SkyWay

Tôi có thể trả lại cổ phần cho SkyWay để lấy lại tiền được không ?
Trong hợp đồng ghi rất rõ ràng. Khi bạn đã trả hết tiền gói cổ phần của SkyWay, bạn không muốn chờ công ty lên sàn IPO thì bạn có thể lấy lại tiền đã đóng + lãi suất 4% số tiền bạn đóng gói cổ phần

Hợp đồng SkyWay có xác nhận bao nhiêu tiền tôi đầu tư và số cổ phần tôi có không? 
Khi mua cổ phần của SkyWay, thì công ty sẽ cung cấp cho bạn hợp đồng. Trong hợp đồng sẽ nói rõ số tiền bạn đầu tư và số cổ phần bạn sở hữu. ( ảnh dưới )

Tại mục (a) điều 2.2 của hợp đồng nói rõ số tiền bạn đầu tư ( Ví dụ 1000$)

Đây là số cổ phần bạn sở hữu  ( Ví dụ 37000 cổ phần)

Cơ quan nào bảo vệ khi có tranh chấp ?
Tại điều khoản 18 và 19 của hợp đồng ghi rất rõ, mọi tranh chấp về hợp đồng sẽ căn cứ theo luật nước Anh

Cơ quan nào bảo lãnh Dự án SkyWay nếu SkyWay thất bại, không IPO ?
Cơ quan đảm bảo quyền lợi của bạn là BVI FSC đã bảo lãnh khách hàng đầu tư vào dự án SkyWay, BVI FSC  cũng giám sát tiền mà các cổ đông đã đóng cho SkyWay, và cũng giám sát các kế hoạch sử dụng vốn đó của SkyWay.

SkyWay chọn BVI  bảo lãnh dự án để thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm phát triển công nghệ SkyWay này thương mại toàn cầu.

BVI FSC là gì?

👉https://skywayscapital.com/skyway-duoc-uy-ban-dich-vu-tai-chinh-bvi-cap-phep-va-giam-sat/

Chứng chỉ cổ đông SkyWay có chữ ký tươi của chủ tich Yunitskiy và dấu nổi của cơ quan BVI cấp

Hợp đồng SkyWay với nhà đầu tư là hợp đồng gì ?
SkyWay có 2 loại hợp đồng sau:
– Hợp đồng ký trực tiếp trên giấy ( Gặp trực tiếp tại công ty SkyWay )
– Hợp đồng điện tử ( Áp dụng cho các nhà đầu tư muốn ký hợp đồng trên internet )

Hợp đồng điện tử này có hợp pháp không?
Trước kia chúng ta chỉ biết đến hợp đồng trên giấy, thì bây giờ các nước trên thế giới và Việt Nam đều cho phép hợp đồng điện tử. Vì sao ư ? Vì sự tiện dụng của hợp đồng điện tử khiến tiết kiệm các chi phí đi lại, tổ chức và vận hành các thủ tục giao dịch, và đặc biệt là hợp đồng điện tử ký kết xóa mọi khoảng cách giữa các địa lý. 

Việt Nam có luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2015 ( Xem chi tiết ).

Ví dụ: Các bạn có thể xem ví dụ về hợp đồng điện tử ở Việt nam ( Xem ngay )

Tại sao SkyWay lại có thêm hợp đồng điện tử ? 

SkyWay đang cần huy động vốn từ các cổ đông trên toàn thế giới, vì vậy có thêm hợp đồng điện tử  sẽ giúp tất cả các nhà đầu tư trên thế giới dễ dàng có thể đầu tư, đây cũng là cách mà SkyWay bán được cổ phần nhanh hơn so với hợp đồng giấy, và đó cũng là hình thức hợp đồng mà rất nhiều công ty áp dụng hiện nay.

 

Nhận xét của bạn