Tập đoàn Skyway được cơ quan BVI FSC cấp phép kinh doanh và chứng nhận được bán hơn 400 tỷ cổ phần (400 867 433 000 cổ phần) phổ thông ( mỗi cổ phần giá ít nhất 1 đô la mỹ ) bằng hình thức huy động vốn cộng đồng – Crowdfunding  với mã 66D3F76933 ( Link Kiểm Tra )

Các bạn có thể dùng công cụ Google dịch để kiểm tra ( Kết quả dịch như ảnh dưới )

Ủy ban dịch vụ tài chính BVI-SFC: https://skywayscapital.com/skyway-duoc-uy-ban-dich-vu-tai-chinh-bvi-cap-phep-va-giam-sat/
Tài liệu công ty: Xem | Giấy chứng nhận: Xem

Mã chứng khoán quốc tế của tập đoàn SkyWay
Năm 2015 SkyWay được sở giao dịch chứng khoán Cayma Island cấp mã chứng khoán quốc tế ISIN được phép giao dịch trên các sàn quốc tế với giá tối thiểu khi lên sàn 1 đô la/1 cổ phiếu 

Kiểm tra mã ISIN Công ty SkyWay tại link này  ISIN.ORG
Tuy nhiên để kiểm tra được mã ISIN này phải có tài khoản và trả phí
 Ảnh dưới là kết quả kiểm tra mã ISIN của công ty SkyWay

Bạn có thể kiểm tra mã ISIN của SkyWay VGG322291094 tại websiet miễn phí sau: 
https://www.isincheck.com/

Giấy phép đặc biệt
Bộ Nội vụ của Cộng hoà Belarus. – Minsk, ngày 16 tháng 9 năm 2016 – 3 trang: Xem
Bộ Tình huống Khẩn cấp của Cộng hoà Belarus. – Minsk, ngày 2 tháng 5 năm 2016 – 3 trang: Xem
Bộ Quốc phòng Ngân hàng Dân sự Nga, Tình huống khẩn cấp – Moscow, ngày 2 tháng 5 năm 2006 – 2 trang Xem

Báo cáo kiểm toán tài chính từ năm 2015-2019:
Năm 2015: Xem | Năm 2016: Xem | Năm 2017: Xem | Năm  2018: Xem

Năm  2019:
Kiểm toán năm 2019 theo Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo kiểm toán (Bản Tiếng Nga)
Kiểm toán năm 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia về báo cáo kiểm toán. (Bản Tiếng Nga)
Kiểm toán tài chính năm 2019 do đơn vị kiểm toán Quốc Tế báo cáo (Bản tiếng Anh)
Kiểm toán năm 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia ( Bản Tiếng Việt)

Các giải thưởng khoa học và văn bằng chứng nhận
Chứng nhận hợp chuẩn kỹ thuật: Giấy chứng nhận đã được cấp bởi LLC “Trung tâm khoa học kỹ thuật của Viện nghiên cứu khoa học Gorelectrotransport”  có chứng nhận tương ứng tại Bộ Giao thông Liên bang Nga.
Chứng nhận 1  –  Chứng nhận 2
Giải thưởng khoa học: Xem
Văn bằng sáng chế: Xem 
Chứng nhận môi trường: Xem
ISO: 9001: 2015. Nhập số: 151001810162: Xem 
Chứng nhận nhãn hiệu thương hiệu sở hữu trí tuệ.      Giấy 1: Xem      Giấy 2: Xem       Giấy 3: Xem
Cách chuyên gia đánh giá 50% thị phần: Xem
Tiêu chuẩn đánh giá của chuyên gia: Xem
SkyWay trở thành thành viên của “Liên minh quốc tế giao thông công cộng”: Xem

000000000