Phỏng vấn Anatoli Unitsky tại Dubai

Mikhail Kirichenko đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.» Anatoli Unitsky tại Dubai. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng mới của Anatoli Unitsky tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong video phỏng vấn này các bạn sẽ biết: 

Văn phòng mới của Anatoli Unitsky đặt tại đâu ở Dubai?

Điều gì đã thay đổi sau 1 năm xây dựng trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah?

Anatoli Unitsky đã tiến hành cuộc họp với những ai tại văn phòng mới? 

Những nhân lực mới của dự án SkyWay sẽ được đào tạo tại đâu?

Nhận xét của bạn