Phỏng vấn Anatoli Unitsky: virus corona, Expo 2020 và BeemCar

Nhà sáng lập dự án SkyWay Anatoli Unitsky đã trả lời cho các câu hỏi từ Mikhail Kirichenko về virus corona, triển lãm Expo 2020 và các đối thủ từ BeemCar.

Những chủ đề chính trong cuộc phỏng vấn:

  • Dịch bệnh ảnh hưởng thế nào tới các kế hoạch của SkyWay?
  • Tại sao việc xây dựng tuyến vận tải thứ hai tại Sharjah bị gia hạn muộn hơn?
  • Việc chuẩn bị SkyWay cho Expo 2020 tại Dubai diễn ra như thế nào?
  • Anatoli Unitsky nghĩ gì về các bài báo về công ty BeemCar?

Nhận xét của bạn