Phỏng vấn đại diện công ty tư vấn tại Sharjah

Mikhail Kirichenko đã trò chuyện với Ahmad Barakat, quản lý dự án của công ty tư vấn International Engineering Consultants, đơn vị đang hợp tác với SkyWay tại Sharjah.

Nhiệm vụ của Ahmad bao gồm kiểm soát mọi nhà thầu của dự án, kiểm tra chất lượng vật liệu, cũng như giám sát công việc được thực thi. Theo chuyên gia, việc xây dựng tại Sharjah đang diễn ra không bị chậm trễ và hoàn toàn tuân thủ các thời hạn.

Trước khi làm việc với SkyWay, Ahmad đã có 28 năm làm việc tại các dự án khác nhau ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Dự án lớn nhất trong số đó – đảo nhân tạo Palm Jumeirah bên bờ biển Dubai.

Nhận xét của bạn