Phỏng vấn đơn vị thầu của SkyWay GreenTech tại Sharjah

Người đứng đầu đội ngũ thông tin SkyWay Mikhail Kirichenko đã có cuộc phỏng vấn với Mohammed Galal, quản lý các dự án Fast Building Contracting, đơn vị thầu chính của công ty SkyWay GreenTech tại Sharjah.

Chức trách nhiệm vụ của Mohammed là lãnh đạo hoạt động của tất cả các nhà thầu phụ trên công trường xây dựng và đảm bảo an toàn của họ. Đước biết, có các nhân viên từ hơn 20 nước đang làm việc hiện thực hóa dự án SkyWay tại Trung tâm đổi mới tại Sharjah. Mohammed – người gốc Sudan, tại UAE anh đã làm việc thành công hơn 5 năm.

Trong cuộc phỏng vấn, Mohammed đã nói về kinh nghiệm làm việc của mình ở các nước khác nhau, về công việc hiện tại với SkyWay GreenTech đang diễn ra thế nào, cũng như điều gì của dự án SkyWay thu hút anh.

Nhận xét của bạn